Perfect Son

Perfect Son (2012)

Perfect Son is comedy-drama television series co-starring Ryosuke Yamada and Kyōka Suzuki, which aired on NTV from 21:00-21:54 on Saturday nights from 14 January 2012 to 17 March 2012. The screenplay was written by Shinji Nojima.

Writing:
  • Shinji Nojima
Seasons: 1
themoviedb icon 6.5/10
  • Views: 11
  • Release Date: 2012-01-14
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 47

Nobuaki Kaneko

Ikeda Fuyuhiko

Taisuke Fujigaya

Mifune Kengo

Tomohiro Waki

Tanba Iwao

Jingi Irie

Wanikawa

Kyoka Suzuki

Suzuki Umi

Yuto Nakajima

Kobayashi Kouji

Ryosuke Yamada

Suzuki Daichi

Kendo Kobayashi

Kanbe Toshirou

Anju Suzuki

Kobayashi Mitsuko

Ikki Sawamura

Kurahashi Minoru

Tokio Emoto

Habu Yoshikazu

Kouhei Takeda

Goro Uchiyama
Write one

Sorry, no results found.