Atami's Police Investigators

Atami's Police Investigators (2010)

The story begins with the disappearance of a school bus and four high school girls. Still unsolved three years later, the case gets revived when one of the girls reappears. Odagiri plays a sharp national investigator searching for the truth behind the incident, which leads back to a seemingly peaceful town.

Writing:
  • Satoshi Miki
Seasons: 1
  • Views: 3
  • Release Date: 2010-07-30
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 60

Maya Okano

Izumi Moegi

Shota Sometani

Ajisawa Sorao

Suzuki Matsuo

Shuin Tou

Ayako Fujitani

Mio Shikishima

Ryō Iwamatsu

Tokusaburo Sagami

Kento Yamazaki

Shinya Shijima

Yasuhito Hida

Takeshi Samejima

Joe Odagiri

Kenzo Hoshizaki

Chiaki Kuriyama

Sae Kitajima

Yutaka Matsushige

Osamu Juusaka

Ayaka Miyoshi

Mai Shinonome

Eri Fuse

Mitsuko Keitou

Fumi Nikaido

Remi Amari

Masato Hagiwara

Ayumu Hirasaka

Sanae Miyata

Toshiko Akune

Tetsushi Tanaka

Masamichi Sakasen

Hijiri Kojima

Nanko Itou

Léona Hirota

Michiyo Suzaki

Yoshiyuki Morishita

Miyukikai Tokudome

Guin Poon Chaw

Himiko Urabe
Write one

Sorry, no results found.