Brass Dreams

Brass Dreams (2016)

Hikuma Koichi was a saxophone player, but he suffers from the after-effects of an accident. Due to that, he turned his back on music. Hikuma Koichi finds hope in the high school brass band. The band consists of problem students. Koichi struggles to instruct the brass band and to give them hope.

Writing:
  • Yoshihiro Izumi
  • Ishikawa Takako
Seasons: 1
  • Views: 9
  • Release Date: 2016-07-17
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Kaoru Fujiwara

Kibe Ikuo

Mikako Tabe

Hikuma Natsuki

Mackenyu Arata

Kitora Ren

Nijiro Murakami

Aoshima Hiroto

Anna Ishii

Arima Nagisa

Takumi Kitamura

Abo Keita

Taiga Nakano

Takamoku Kinya

Gaku Sano

Kuwata Yuji

Yuma Yamoto

Furusho Yoshiki

Kentaro

Igawa Kotatsu

Sae Okazaki

Kusakari Ryoko

Toshinori Omi

Arai Shoichi

Takeshi Masu

Samejima Teruyuki

Kôji Ishizaka

Odagiri Kanji

Kentaro Ito

Igawa Kotatsu
Write one

Sorry, no results found.