Inou no AICis: ESP & High School Detective

Hikaru Midorikawa

Aka-ude (voice)

Haruna Asami

Fuuka Minase (voice)

Chiyo Tomaru

Chiyo Izumi (voice)

Jin Ogasawara

Jindō Kiriya (voice)

Mitsuru Watanabe

Dr. Kazamatsuri (voice)

Hisako Tojo

Iruka Shido (voice)
Write one

Sorry, no results found.